Huisregels

Fysiotherapie Beltjens heeft een informele sfeer. Toch ontkomt ook mijn praktijk er niet aan om bepaalde afspraken met mijn cliënten te maken. Deze afspraken zijn verwoord in de huisregels:

  1. Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, kunt u deze tot 24 uur voor de behandeling kosteloos annuleren. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van de behandeling doorberekend.
  2. Bij Fysiotherapie Beltjens wordt iedereen met respect behandeld. Zo wordt alle informatie over u als cliënt, maar ook alles wat tijdens de behandeling wordt besproken, vertrouwelijk behandeld.
  3. Het wordt op prijs gesteld als u als cliënt tijdens de behandeling de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorg draagt voor een goede lichaamsverzorging.
  4. In de praktijk (inclusief de wachtkamer) mag er niet gerookt worden. Ook is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen, mits deze voor een handicap onmisbaar zijn.
  5. Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor uw bezittingen. Fysiotherapie Beltjens neemt dan ook geen enkele verantwoording bij verlies en/of schade, mits ontstaan door grove schuld van onze zijde.
  6. Als u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt hier opgehaald voor uw behandeling.
  7. De behandelingen worden met de meest mogelijke vakkundigheid en zorg uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt hiervan nadien lichamelijke hinder ondervindt. Hiervoor nemen wij als praktijk geen enkele aansprakelijkheid. DIt geldt ook voor eventueel hieruit voortvloeiend letsel ontstaan door het niet of foutief opvolgen van adviezen.